Các Bộ Số Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm Bạn Phải Biết – Bản 2023

Các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm là một trong những phương pháp giúp người chơi kể cả trực tuyến và online có thể đưa ra những con số thuận lợi và nhanh chóng để soi cầu. Hãy cùng nhà cái Kubet11 tìm hiểu về các con số này ngay sau đây!

Các bộ số trong lô đề tổng đầu đuôi chạm là gì?

các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm
Các bộ số trong lô đề tổng đầu đuôi chạm là gì?

Các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm, Anh em có thể hiểu đơn giản các bộ số trong lô đề – xổ số tổng đầu đuôi chạm đó chính là thống kê những con số luôn đi cặp với nhau với những công thức cụ thể nhờ những con số này bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc soi cầu nối số hoặc sử dụng các phương pháp bạch thủ

Thống kê những con số thuộc các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm

các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm
Thống kê những con số thuộc các bộ số trong lô đề tổng đầu đuôi chạm

Khi tìm hiểu về các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm, bạn cần phải hiểu rõ về các con số thuộc từng loại hình để có thể soi cầu phù hợp

Các cặp số tổng

Các cặp số tổng – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm trong bộ số lô đề sẽ gồm:

 • Tổng 0 bao gồm các con số 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00
 • Tổng 1 bao gồm các con số 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
 • Tổng 2 bao gồm các con số 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66
 • Tổng 3 bao gồm các con số 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76
 • Tổng 4 bao gồm các con số 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77
 • Tổng 5 bao gồm các con số 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
 • Tổng 6 bao gồm các con số 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88
 • Tổng 7 bao gồm các con số 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
 • Tổng 8 bao gồm các con số 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
 • Tổng 9 bao gồm các con số 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54

Các cặp số đầu

Các cặp số đầu – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm trong bộ số lô đề sẽ gồm:

 • Đầu 0 bao gồm các con số 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
 • Đầu 1 bao gồm các con số 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 • Đầu 2 bao gồm các con số 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 • Đầu 3 bao gồm các con số 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
 • Đầu 4 bao gồm các con số 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
 • Đầu 5 bao gồm các con số 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
 • Đầu 6 bao gồm các con số 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
 • Đầu 7 bao gồm các con số 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
 • Đầu 8 bao gồm các con số 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
 • Đầu 9 bao gồm các con số 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm
Các cặp số tổng

Các cặp số đuôi

Các cặp số đuôi – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm trong bộ số lô đề sẽ gồm:

 • Đuôi 0 bao gồm các con số 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90
 • Đuôi 1 bao gồm các con số 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91
 • Đuôi 2 bao gồm các con số 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92
 • Đuôi 3 bao gồm các con số 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93
 • Đuôi 4 bao gồm các con số 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94
 • Đuôi 5 bao gồm các con số 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95
 • Đuôi 6 bao gồm các con số 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96
 • Đuôi 7 bao gồm các con số 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97
 • Đuôi 8 bao gồm các con số 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98
 • Đuôi 9 bao gồm các con số 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99

Cách cách số chạm

Các cặp số chạm – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm trong bộ số lô đề sẽ bao gồm:

 • Chạm 0 bao gồm các con số 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
 • Chạm 1 bao gồm các con số 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
 • Chạm 2 bao gồm các con số 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

Bộ 4 số

Các cặp số thuộc bộ 4 số  – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm bao gồm:

 • Bộ 00 bao gồm các con số 00,55,05,50
 • Bộ 11 bao gồm các con số 11,66,16,61
 • Bộ 22 bao gồm các con số 22,77,27,72
 • Bộ 33 bao gồm các con số 33,88,38,83
 • Bộ 44 bao gồm các con số 44,99,49,94

Bộ 8 số

Các cặp số thuộc bộ 8 số – các bộ số đề tổng đầu đuôi chạm bao gồm:

 • Bộ 01 bao gồm các con số 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02 bao gồm các con số 02,20,07,70,25,52,57,75
 • Bộ 03 bao gồm các con số 03,30,08,80,35,53,58,85
 • Bộ 04 bao gồm các con số 04,40,09,90,45,54,59,95
 • Bộ 12 bao gồm các con số 12,21,17,71,26,62,67,76
 • Bộ 13 bao gồm các con số 13,31,18,81,36,63,68,86
 • Bộ 14 bao gồm các con số 14,41,19,91,46,64,69,96
 • Bộ 23 bao gồm các con số 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24 bao gồm các con số 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 34 bao gồm các con số 34,43,39,93,84,48,89,98

Với những thông tin trên nhà cái Kubet đã gửi đến bạn những con số cụ thể thuộc các bộ số trong lô đề tổng đầu đuôi chạm. Hãy tham gia nhà cái ngay hôm nay để có thể cá cược nhanh chóng và sử hữu số tiền khủng!

Xem thêm: Giải Mã Ý Nghĩa Các Con Số 00-99 Trong Cá Cược Lô Đề

Trả lời